Biometrijski uređaji za evidenciju radnog vremena se općenito mogu namijeniti za evidenciju radnog vremena i/ili kontrolu pristupa ukoliko želite otvaranja vrata a putem uređaja ili želite ograničiti ulaz u prostorije npr. ulazak u server salu ili objekte od specijalne zaštite npr. vodocrpilišta i sl.

Izaberite između uređaja:

  • uTouch
  • Fingerscan V90
  • 3D Face Reader