EDGE Group je na Hrvatskom tržištu prisutan od 1995. godine, te zbog toga često puta znamo reći da čini tehnologiju uzbudljivom. Nudimo pametna rješenja koja čine vaš posao jednostavnijim i ugodnijim te optimiziraju i daju prednost vašem poslovanju.

Svojom uskom specijalizacijom EDGE Group nastoji ponuditi najbolje iz ciljanog segmenta. 1995. godine EDGE je postavio prvi biometrijski sustav evidencije radnog vremena u Hrvatskoj, prvi u Europi, a treći u svijetu. Tokom godina EDGE je svoje tržišno prisustvo polako širio, a danas se sustavi EDGE Group-e, mogu pronaći širom svijeta, od Kine pa skroz do Švedske.

Od samih početaka pa do danas konstantno ulažemo u razvoj novih proizvoda kao i u edukaciju, stoga smo danas specijalizirani i najveći dobavljač sustava evidencije radnog vremena u EU.

Vođenje evidencije radnog vremena mora biti jednostavno, brzo i učinkovito! Evidencija radnog vremena temelj je za obračun plaće i kao takva ne smije biti opterećenje vašem poslovnom procesu.

Vođenje evidencije radnog vremena obaveza je propisana Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i kao takva podložna je inspekciji.

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o radu (NN 93/14) donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/2015) a koji je stupio na snagu 20. ožujka 2015. Tim pravilnikom definiran je sadržaj i način vođenja evidencije podataka o radnom vremenu.