EDGE Group


EDGE Group je na Hrvatskom tržištu prisutan od 1995. godine, te zbog toga često puta znamo reći da čini tehnologiju uzbudljivom. Nudimo pametna rješenja koja čine vaš posao jednostavnijim i ugodnijim te optimiziraju i daju prednost vašem poslovanju.

Svojom uskom specijalizacijom EDGE Group nastoji ponuditi najbolje iz ciljanog segmenta. 1995. godine EDGE je postavio prvi biometrijski sustav evidencije radnog vremena u Hrvatskoj, prvi u Europi, a treći u svijetu. Tokom godina EDGE je svoje tržišno prisustvo polako širio, a danas se sustavi EDGE Group-e, mogu pronaći širom svijeta, od Kine pa skroz do Švedske.

Od samih početaka pa do danas konstantno ulažemo u razvoj novih proizvoda kao i u edukaciju, stoga smo danas specijalizirani i najveći dobavljač sustava evidencije radnog vremena u EU.

Vođenje evidencije radnog vremena mora biti jednostavno, brzo i učinkovito! Evidencija radnog vremena temelj je za obračun plaće i kao takva ne smije biti opterećenje vašem poslovnom procesu.

Vođenje evidencije radnog vremena obaveza je propisana Zakonom o radu i Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i kao takva podložna je inspekciji.

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o radu (NN 93/14) donesen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 32/2015) a koji je stupio na snagu 20. ožujka 2015. Tim pravilnikom definiran je sadržaj i način vođenja evidencije podataka o radnom vremenu.