Instalacije u inozemstvu:


MAS Holdings, Šri Lanka

Sustav evidencije radnog vremena za 50.000 zaposlenika.


Dialog, Šri Lanka

Sustav kontrole pristupa u Dialog HQ building s 200+ terminala za prijavu.


National Assembly, Abuja, Nigerija

Sustav evidencije radnog vremena zaposlenika nigerijskog parlamenta baziran na biometrijskim uređajima za prepoznavanje lica, cca 3.200 korisnika.


Vitaminka, Banja Luka, BiH

Sustav kontrole prisutnosti i evidencije radnog vremena baziran na biometrijskim uređajima, cca 1.900 korisnika


JAT Airways, Srbija

Sustav evidencije radnog vremena baziran na biometrijskim uređajima, cca 1.600 korisnika


Aerodrom Sarajevo

Sustav kontrole pristupa i prolaza baziran na 6 barijera za prolaz na graničnim prijelazima