PRIJAVA NA KONFERENCIJU

Cijena konferencije iznosi 950,00 kn + PDV po polazniku. Na dva prijavljena polaznika, treći polaznik sudjeluje bez naknade.